Årsmøte 2021

Åpning og konstituering

Godkjenning av innkalling

På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å gjennomføre «Årsmøte for 2020» med kun styret tilstede.

Årsmøtet blir gjennomført tirsdag den 16. mars 2021 kl. 11:00 på Utvandrermuseet i Ottestad.

Årsmøtet blir kunngjort i mail til medlemmer med epost-adresse. Øvrige medlemmer får årsmøtepapirene tilsendt i posten.

I tillegg blir Årsmøte for 2020 kunngjort på vår hjemmeside www.numv.no og i vår Facebookgruppe.

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av dagsorden

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning for 2020
  3. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
  4. Budsjett for 2021
  5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  6. Valg

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes.

Valg av funksjonærer – forslag

Valg av møteleder:
Alex Bjørneboe Fredsvik

Valg av møtesekretær: Ola Syverinsen

Valg av to til å underskrive protokoll:
Inger Johanne Kristoffersen og Odd Hemma