Snowshoe Thompson

Snowshoe Thompson

John Albert Thompson, opprinnelig norsk navn Jon Torsteinson Rue, kalt Snowshoe Thompson (også skrevet Snowshoe-Thompson), (født 30. april 1827 i Austbygde i Tinn kommune i Telemark fylke, død 15. mai 1876 i Alpine County i California i USA) var en legendarisk norsk-amerikansk postfører og skipioner som brakte skisporten til den amerikanske delstaten California.

Snowshoe Thompson utvandret til Amerika som tiåring med mora si, Gro Jonsdotter Einungbrekke, allerede i 1837. I 1851 kom han til Placerville, den mest sentrale gullgraverbyen i California etter gullfunnet der i 1848. Fra 1856 til 1876 fraktet Snowshoe Thompson post mellom Placerville og Virginia City i nabostaten Nevada. Postruta var 300 km lang og gikk over fjellkjeden Sierra Nevada. Til tross for kallenavnet brukte han ikke tradisjonelle truger (snowshoes) vinterstid, men lange ski, et framkomstmiddel han kjente fra Norge.

Snowshoe Thompson giftet seg i mai 1866 med engelske Agnes Singleton. De fikk sønnen Arthur som døde bare elleve år gammel. Snowshoe Thompson er begravd i den vesle byen Genoa i Carson Valley i Douglas County i Nevada.

I Tessungdalen i Tinn arrangeres det hver palmesøndag turrenn for familier til minne om skiløperen Snowshoe Thompson.[6]

Årsmøte 2021

Åpning og konstituering

Godkjenning av innkalling

På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å gjennomføre «Årsmøte for 2020» med kun styret tilstede.

Årsmøtet blir gjennomført tirsdag den 16. mars 2021 kl. 11:00 på Utvandrermuseet i Ottestad.

Årsmøtet blir kunngjort i mail til medlemmer med epost-adresse. Øvrige medlemmer får årsmøtepapirene tilsendt i posten.

I tillegg blir Årsmøte for 2020 kunngjort på vår hjemmeside www.numv.no og i vår Facebookgruppe.

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av dagsorden

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning for 2020
  3. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
  4. Budsjett for 2021
  5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  6. Valg

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes.

Valg av funksjonærer – forslag

Valg av møteleder:
Alex Bjørneboe Fredsvik

Valg av møtesekretær: Ola Syverinsen

Valg av to til å underskrive protokoll:
Inger Johanne Kristoffersen og Odd Hemma

Korona stengt på Norsk utvandrermuseum

Vi har fått følgende melding fra avdleingsdirektør Terje M. Joranger på Norsk utvandrermuseum; Dette medfører at alle våre møter og kontortiden hver tirsdag blir avlyst frem til 1. mai.

«På grunn av smittefare i forbindelse med koronaviruset har Norsk utvandrermuseum bestemt å utsette alle arrangementer, møter og sammenkomster ved museet som skal holdes fram til 1. mai. Vi legger oss etter retningslinjer som ble trukket opp ved et ledermøte i Anno Museum i dag og de generelle anbefalingene til kommuneoverlegene i Hamarregionen, som anbefaler å utsette alle arrangementer som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå. Avlysning gjelder også arrangementer i regi av andre foreninger ved museet i samme periode.

Vi kommer etter hvert med oppdatering om hvordan Norsk utvandrermuseum forholder seg til arrangementer mellom 1. mai og sommersesongen.

Avlysningen av arrangement er forhåpentligvis av midlertidig art, og vi ser fram til å se dere etter situasjonen har normalisert seg. 

Vennlig hilsen

Terje M. Hasle Joranger,

Dr.art.Avdelingsdirektør Norsk utvandrermuseum»

Et brev fra Amerika…

Skrevet av Inger Johanne Kristoffersen

I et brev skrevet av Mathilde Pedersdatter 9. juni 1871 skriver hun om opplastingen av tømmeret til Kindredhuset for transporten som endte opp i Dakota. Originalbrevet befinner seg i utvandrermuseets omfattende samling av amerikabrev.

Det første huset vi møter ved innkjøringen til utvandrermuseet kalles Kindredhuset. I begynnelsen på 1870-tallet reiser en gruppe nordmenn vestover til dette til da ubebygde området Kindred i Nord-Dakota. En av familiene i dette følget var familien Borderud fra Borderud gård i Grue. Familien besto i 1865 av: Gårdbruker Peder Arnesen Borderud, 48 år gammel, hans kone Johanne Gundersdatter som var 44 år gammel, og barna Mathilde 18 år, Arne 15 år, Thorbjørn Kristian 5 år, og Thea som var 3 år gammel. Peders far, Arne Pedersen på 82 år, levde også fremdeles, og familien hadde dessuten en tjenestepike og en tjenestedreng. Det var to hester, 11 kyr, 20 får og 10 gjeter på gården, så de var vel ikke av bygdens fattigste, men en vet at det var noen vanskelige år i jordbruket på denne tiden, og mange familier meldte emigrasjon til Amerika, det forjettede land.

I juli 1867 dør Peders far, og familien bestemmer seg for å emigrere. De reiste den 27. mai 1870. Passasjerlisten avslører at de som reiser er: Peder  – 52 år, Johanne 48 år, Mathilde 21 år, Arne 18 år. Ole 15 år. Torbjørn og Christian 9 år, Thea 6 år og Maren Gustava 3 år.

Familien har Austin, Texas som reisemål, men da veien dit er lang, kommer de blant annet til La Cross i Wisconsin hvor datteren Mathilde har valgt å bli da hun har fått arbeid her. Den 29. juni 1871 skriver hun nemlig et brev til en venninne, og forteller at resten av familien den 24. mai forlot sitt oppholdssted i Iowa for å reise videre og hadde tilbakelagt ca. 100 engelske mil (ca.161 km). Mathilde skriver: «Dog er det kjedelig at kjøre med sådanne dyr som okser, sier Arne, men så er det et stort følge så det er munterhet hele tiden, og Ole må som sedvanlig, også på denne reisen være spillemann.»

De kommer aldri til Austin, men slår seg ned i Kindred, Normanna township , Cass County i Nord-Øst-Dakota hvor Peder da skal ha vært med på å bygge dette huset som sto ferdig i 1873, og som i tillegg til å være bolighus, var et allbruks-hus. Det var brukt som kirke, skole, poståpneri, kontakt-kontor og til kommunestyremøter. Huset ble etter hvert overtatt av Perhus-familien fra Hallingdal. Før det kom til Utvandrermuseet i 1955, hadde huset i tillegg vært både pionermuseum og lokal møteplass.

Vellykket historisk dag på utvandrermuseet

Av Ola Aas

Endelig kom dagen der vi fikk samlet de fleste historielagene på hedmarken og Sør-Østerdal slektshistorielag. Ekstra hyggelig at det var over 40 personer som tok turen til utvandrermuseet denne lørdagen.

Tor Karseth tok oss med på en reise som startet med en utvandring fra Løten i 1827 og videre frem til en dame som kom hjem etter 30 år i Canada. Andrew Furuseth var også med i en av sangene til Tor. Ganske morsomt da Tor fortalte at da denne sangen skulle fremføres i Romedal, så satte han som betingelse om at den skulle fremføres ved minnebysten etter Andrew Furuseth. På utvandrermuseet ble sangen fremført foran et maleri av nettopp Andrew Furuseth.

Så ble det servert kaffe med vafler, kringle og sjokoladekake. Praten var meget aktiv rundt bordene. Etterhvert så kom utveksling om historie og slekt med de forskjellige historielagene skikkelig i gang. Noen årbøker skiftet eier og flere av disse vil nok havne under juletreet i flere hjem.

Venneforeningen har fått gode tilbakemeldinger for arrangementet. Så vil vi i ettertid se på muligheten for en gjentagelse av dette arrangementet ved en senere anledning.

Neste prosjekt for samarbeid mellom venneforeningen, historielagene og statsarkivet er i forbindelse med Sons of Norway´s verdenskongress som skal arrangeres i Hamar august 2020. Historielagenes kunnskap om slektshistorie vil komme til nytte når rundt 300 amerikanere samles i august 2020.