Snowshoe Thompson

Snowshoe Thompson

John Albert Thompson, opprinnelig norsk navn Jon Torsteinson Rue, kalt Snowshoe Thompson (også skrevet Snowshoe-Thompson), (født 30. april 1827 i Austbygde i Tinn kommune i Telemark fylke, død 15. mai 1876 i Alpine County i California i USA) var en legendarisk norsk-amerikansk postfører og skipioner som brakte skisporten til den amerikanske delstaten California.

Snowshoe Thompson utvandret til Amerika som tiåring med mora si, Gro Jonsdotter Einungbrekke, allerede i 1837. I 1851 kom han til Placerville, den mest sentrale gullgraverbyen i California etter gullfunnet der i 1848. Fra 1856 til 1876 fraktet Snowshoe Thompson post mellom Placerville og Virginia City i nabostaten Nevada. Postruta var 300 km lang og gikk over fjellkjeden Sierra Nevada. Til tross for kallenavnet brukte han ikke tradisjonelle truger (snowshoes) vinterstid, men lange ski, et framkomstmiddel han kjente fra Norge.

Snowshoe Thompson giftet seg i mai 1866 med engelske Agnes Singleton. De fikk sønnen Arthur som døde bare elleve år gammel. Snowshoe Thompson er begravd i den vesle byen Genoa i Carson Valley i Douglas County i Nevada.

I Tessungdalen i Tinn arrangeres det hver palmesøndag turrenn for familier til minne om skiløperen Snowshoe Thompson.[6]

Årsmøte 2021

Åpning og konstituering

Godkjenning av innkalling

På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å gjennomføre «Årsmøte for 2020» med kun styret tilstede.

Årsmøtet blir gjennomført tirsdag den 16. mars 2021 kl. 11:00 på Utvandrermuseet i Ottestad.

Årsmøtet blir kunngjort i mail til medlemmer med epost-adresse. Øvrige medlemmer får årsmøtepapirene tilsendt i posten.

I tillegg blir Årsmøte for 2020 kunngjort på vår hjemmeside www.numv.no og i vår Facebookgruppe.

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av dagsorden

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning for 2020
  3. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
  4. Budsjett for 2021
  5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  6. Valg

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes.

Valg av funksjonærer – forslag

Valg av møteleder:
Alex Bjørneboe Fredsvik

Valg av møtesekretær: Ola Syverinsen

Valg av to til å underskrive protokoll:
Inger Johanne Kristoffersen og Odd Hemma