Et brev fra Amerika…

Skrevet av Inger Johanne Kristoffersen

I et brev skrevet av Mathilde Pedersdatter 9. juni 1871 skriver hun om opplastingen av tømmeret til Kindredhuset for transporten som endte opp i Dakota. Originalbrevet befinner seg i utvandrermuseets omfattende samling av amerikabrev.

Det første huset vi møter ved innkjøringen til utvandrermuseet kalles Kindredhuset. I begynnelsen på 1870-tallet reiser en gruppe nordmenn vestover til dette til da ubebygde området Kindred i Nord-Dakota. En av familiene i dette følget var familien Borderud fra Borderud gård i Grue. Familien besto i 1865 av: Gårdbruker Peder Arnesen Borderud, 48 år gammel, hans kone Johanne Gundersdatter som var 44 år gammel, og barna Mathilde 18 år, Arne 15 år, Thorbjørn Kristian 5 år, og Thea som var 3 år gammel. Peders far, Arne Pedersen på 82 år, levde også fremdeles, og familien hadde dessuten en tjenestepike og en tjenestedreng. Det var to hester, 11 kyr, 20 får og 10 gjeter på gården, så de var vel ikke av bygdens fattigste, men en vet at det var noen vanskelige år i jordbruket på denne tiden, og mange familier meldte emigrasjon til Amerika, det forjettede land.

I juli 1867 dør Peders far, og familien bestemmer seg for å emigrere. De reiste den 27. mai 1870. Passasjerlisten avslører at de som reiser er: Peder  – 52 år, Johanne 48 år, Mathilde 21 år, Arne 18 år. Ole 15 år. Torbjørn og Christian 9 år, Thea 6 år og Maren Gustava 3 år.

Familien har Austin, Texas som reisemål, men da veien dit er lang, kommer de blant annet til La Cross i Wisconsin hvor datteren Mathilde har valgt å bli da hun har fått arbeid her. Den 29. juni 1871 skriver hun nemlig et brev til en venninne, og forteller at resten av familien den 24. mai forlot sitt oppholdssted i Iowa for å reise videre og hadde tilbakelagt ca. 100 engelske mil (ca.161 km). Mathilde skriver: «Dog er det kjedelig at kjøre med sådanne dyr som okser, sier Arne, men så er det et stort følge så det er munterhet hele tiden, og Ole må som sedvanlig, også på denne reisen være spillemann.»

De kommer aldri til Austin, men slår seg ned i Kindred, Normanna township , Cass County i Nord-Øst-Dakota hvor Peder da skal ha vært med på å bygge dette huset som sto ferdig i 1873, og som i tillegg til å være bolighus, var et allbruks-hus. Det var brukt som kirke, skole, poståpneri, kontakt-kontor og til kommunestyremøter. Huset ble etter hvert overtatt av Perhus-familien fra Hallingdal. Før det kom til Utvandrermuseet i 1955, hadde huset i tillegg vært både pionermuseum og lokal møteplass.