Brev hjemmefra 3/19

Her nr.: 3/2019 Denne utgaven inneholder:

 • Da pokalen kom hjem (se side 4)
 • Informasjon om oss
 • Lederen har ordet
 • Norsk amerikalinje utstillingen 2008 – 2019
 • Nytt fra utvandrermuseet v/ Direktør Terje Joranger.
 • Aktivitetskalender for venneforeningen og det som skjer på museet.
 • Gundersonstua i friluftsmuseet
 • Slektsforskerdagen 2019
 • Rapport fra kurs i intervjuteknikk i september
 • Ole and Lena
 • Forbundet for Norske musumsvenner, årsmøte
 • En emigranthistorie
 • Juleminde fra hvalfangst i 1930
 • Invitasjon til historiska dag 23 nov. 2019
 • Invitasjon til julelunsj Sons of Norway Hamar lodge