Årsmøte 2021

Åpning og konstituering

Godkjenning av innkalling

På grunn av koronasituasjonen har styret besluttet å gjennomføre «Årsmøte for 2020» med kun styret tilstede.

Årsmøtet blir gjennomført tirsdag den 16. mars 2021 kl. 11:00 på Utvandrermuseet i Ottestad.

Årsmøtet blir kunngjort i mail til medlemmer med epost-adresse. Øvrige medlemmer får årsmøtepapirene tilsendt i posten.

I tillegg blir Årsmøte for 2020 kunngjort på vår hjemmeside www.numv.no og i vår Facebookgruppe.

Styrets innstilling: Innkallingen godkjennes.

Godkjenning av dagsorden

  1. Åpning og konstituering
  2. Årsberetning for 2020
  3. Regnskap og revisjonsberetning for 2020
  4. Budsjett for 2021
  5. Fastsetting av medlemskontingent for 2021
  6. Valg

Styrets innstilling: Dagsorden godkjennes.

Valg av funksjonærer – forslag

Valg av møteleder:
Alex Bjørneboe Fredsvik

Valg av møtesekretær: Ola Syverinsen

Valg av to til å underskrive protokoll:
Inger Johanne Kristoffersen og Odd Hemma

Korona stengt på Norsk utvandrermuseum

Vi har fått følgende melding fra avdleingsdirektør Terje M. Joranger på Norsk utvandrermuseum; Dette medfører at alle våre møter og kontortiden hver tirsdag blir avlyst frem til 1. mai.

«På grunn av smittefare i forbindelse med koronaviruset har Norsk utvandrermuseum bestemt å utsette alle arrangementer, møter og sammenkomster ved museet som skal holdes fram til 1. mai. Vi legger oss etter retningslinjer som ble trukket opp ved et ledermøte i Anno Museum i dag og de generelle anbefalingene til kommuneoverlegene i Hamarregionen, som anbefaler å utsette alle arrangementer som det ikke er nødvendig å gjennomføre nå. Avlysning gjelder også arrangementer i regi av andre foreninger ved museet i samme periode.

Vi kommer etter hvert med oppdatering om hvordan Norsk utvandrermuseum forholder seg til arrangementer mellom 1. mai og sommersesongen.

Avlysningen av arrangement er forhåpentligvis av midlertidig art, og vi ser fram til å se dere etter situasjonen har normalisert seg. 

Vennlig hilsen

Terje M. Hasle Joranger,

Dr.art.Avdelingsdirektør Norsk utvandrermuseum»

Vellykket historisk dag på utvandrermuseet

Av Ola Aas

Endelig kom dagen der vi fikk samlet de fleste historielagene på hedmarken og Sør-Østerdal slektshistorielag. Ekstra hyggelig at det var over 40 personer som tok turen til utvandrermuseet denne lørdagen.

Tor Karseth tok oss med på en reise som startet med en utvandring fra Løten i 1827 og videre frem til en dame som kom hjem etter 30 år i Canada. Andrew Furuseth var også med i en av sangene til Tor. Ganske morsomt da Tor fortalte at da denne sangen skulle fremføres i Romedal, så satte han som betingelse om at den skulle fremføres ved minnebysten etter Andrew Furuseth. På utvandrermuseet ble sangen fremført foran et maleri av nettopp Andrew Furuseth.

Så ble det servert kaffe med vafler, kringle og sjokoladekake. Praten var meget aktiv rundt bordene. Etterhvert så kom utveksling om historie og slekt med de forskjellige historielagene skikkelig i gang. Noen årbøker skiftet eier og flere av disse vil nok havne under juletreet i flere hjem.

Venneforeningen har fått gode tilbakemeldinger for arrangementet. Så vil vi i ettertid se på muligheten for en gjentagelse av dette arrangementet ved en senere anledning.

Neste prosjekt for samarbeid mellom venneforeningen, historielagene og statsarkivet er i forbindelse med Sons of Norway´s verdenskongress som skal arrangeres i Hamar august 2020. Historielagenes kunnskap om slektshistorie vil komme til nytte når rundt 300 amerikanere samles i august 2020.