Styret – 28.02.23

Leder:      Bjørg-Karin Ringen                926 67 305                            bjorin1002@gmail.com

Nestleder:       Odd Hemma                             909 31 247                            ohemma@online.no

Kasserer:        Odd Hemma                              909 31 247                            ohemma@online.no

Sekretær:       Ola Syverinsen                        959 81 385                            osyverin@gmail.com

Styremedl:      Inger Johanne Kristoffersen 474 19 896                            ijkristo@online.no  

Styremedl:      Nancy Louise Coleman          924 22 456                            tootch@gmail.com

Styremedl:      Finn Brobakken            478 24 296               finn.brobakken@snertingdal.no

Styremedl:      Randi Løbakk                 986 92 999                            randilobakk@gmail.com

Revisor:          Andreas Sølvsberg

Valgkomite:   Odd Hemma, Inger Johanne Kristoffersen og Einar Volla

Representasjon styret i Stiftelsen Norsk utvandrermuseum og forskningssenter:

Representant:                          Leder

Representasjon til årsmøtet i Forbundet Norske Museumsvenner (FNM):

Representant:                          Leder

Vararepresentant:                  Nestleder

Redaksjonskomiteen:

            Erling Hesjadalen, Ola Syverinsen og Inger Johanne Kristoffersen