Om oss

Norsk utvandrermuseums venner har medlemmer spredt over hele landet, men flest i nærområdet av museet. Foreningen ble stiftet 25. januar 1990 og har i dag 61 medlemmer.

NUMV har som formål å støtte opp om museets virksomhet. Vi gir bidrag til museet i form av frivillig arbeid og gaver til øremerkede prosjekter.

Ved å være medlem hos oss får du dessuten gleden av et trivelig felleskap med mulighet til å delta i mange spennende prosjekter på museet. Du får også tilsendt medlemsbladet «Brev hjemmefra…» og invitasjoner til utstillingsåpninger og arrangement.

Hva gjør Norsk utvandrermuseums venner?

  • Frivillig arbeid på museet
  • Arrangerer egne temakvelder
  • Utgir bladet «Brev hjemmefra»
  • Knytter museet opp mot nærmiljøet
  • Er kontaktledd mot andre frivillige organisasjoner innen fagfeltet
  • Bidrar som vertskap på museets sommercafé
  • Gjør forefallende arbeid på museet
  • Egne prosjekter innen fagfeltet
  • Er representert i Stiftelsen Norsk utvandrermusem og forskningssenters styre